Home » Notícies » Han arribat les noves furgos Han arribat les noves furgos

Notícia de prova

Han arribat les noves furgos: moltes gracies Ifrenting.

1 per al grup de Tecnificació i l'altre per l'equip Ifrenting Snowboard Team ECPCGR i ECOA.