Llicencia valid per un any natural del 01 de gener al 31 de desembre

  ANDORRA EUROPA TOT EL MÓN
Joves (fins a 24 anys) 35,20 € 48,72 € 149,60 €
Adults (25 a 65 anys) 40,10 € 53,62 € 154,50 €
Grans (+65 anys) 35,20 € 48,72 € 149,60 €

A aquest preu s'ha de afegir els 30 € anyals de quota de soci de l'ECPCGR.